Saturday, 14 March 2009

Lost and Found V


Elten heeft een duidelijke voorkeur voor woningwet-woningen, zoals deze door het drostambt gebouwde rij. Ze bieden weinig afwisseling, maar steken fris en kleurig af bij de oude huisjes uit vroeger tijd.

No comments:

Post a Comment