Sunday, 21 June 2009

Lost and Found VIII


Het grenscorrectiegebied Elten.
De heer Johan Verhey, die het voorstel tot het houden van een referendum over de teruggave gedaan heeft, voor zijn woning in Elten.
Foto - ANEFO
18-2-1957

No comments:

Post a Comment